* Dom Pomocy Społecznej w Browinie
     
 

Dom Pomocy Społecznej
    w Browinie

       Browina 57
     87-140 Chełmża

         tel. (+48 56) 6757111
        E-mail: browina@home.pl

Dobrze widzimy tylko sercem,
najważniejsze jest niewidoczne dla oczu

Antoine de Saint-Exupéry

Dom Pomocy Społecznej w Browinie położony jest 20 km od Torunia na trasie Toruń - Chełmno.

Jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych.

DPS Browina jest największą i najdłużej działającą tego typu placówką w powiecie toruńskim toteż długoletnie doświadczenie

oraz dobrze przygotowana kadra stanowią niewątpliwie jego atut.