Dom Pomocy Społecznej
w Browinie

Browina 57
87-140 Chełmża

tel. (+48 56) 6757111
E-mail: browina@home.pl

Aktualno¶ci

¦DS gra w tenisa stołowego

To już czwarty raz Uczestnicy ¦DS konkurowali ze sob± o tytuł Mistrza i Mistrzyni pin-ponga.

Najlepszym okazał się być p. Grzegorz Nowacki. W¶ród kobiet bezkonkurencyjna była p. Karolina Skibicka. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! 

Wielki Konkurs Wiedzy w ¦DS

 

W dniu 25 kwietnia 2013r. odbył się Wielki Konkurs Wiedzy dla uczestników ¦DS w Browinie. Tym razem zdobywali¶my now± wiedzę z zakresu astronomii. Za przygotowanie uczestników i zorganizowanie konkursu odpowiedzialna była mgr Lucyna Słowińska. Przygotowanie tematyczne odbyło się w cyklu zajęć edukacyjnych w ¦DS oraz na zajęciach edukacyjnych w Planetarium w Toruniu.

¦DS w kosmosie

W dniu 16 kwietnia 2013r. odbył się wyjazd do Planetarium na zajęcia edukacyjne dla uczestników ¦DS w Browinie. Celem wyjazdu było zdobycie nowej wiedzy z zakresu astronomii i wiadomo¶ci o Ziemii. W trakcie seansu "Cudowna podróż" poznali¶my podstawowe gwiazdozbiory oraz zwi±zane z nimi greckie mity. Wystawa interaktywna Geodium po¶więcona Ziemii jako planecie w łatwy sposób   przekonała nas dlaczego mamy cztery pory roku, a po dniu nasztępuje noc.

Zdobyte nowe wiadomo¶ci zostan± wykorzystane przez Uczestników ¦DS na zbliżaj±cym się Wielkim Konkursie Wiedzy z astronomii.

Wspomnienie o Janie Pawle II

W dniu 2 kwietnia 2013r. (wtorek) o godzinie 1000 w jadalni działu V odbyło się spotkanie wspomnieniowe  ”O Naszym Papieżu Janie Pawle II i Jego Dekalogu do Polaków”  w ósm± rocznicę Jego ¶mierci.

Spotkanie przygotował i poprowadził Mieszkaniec Pan Waldemar Cie¶lak, który przedstawił biografię oraz anegdoty zwi±zane z bogatym i pięknym życiem oraz charakterem  Karola Wojtyły. W trakcie spotkania wszyscy uczestnicz±cy mogli wł±czyć się do wspólnego ¶piewu utworów zaprezentowanych przy akompaniamencie p. Andrzeja ¦witajskiego, które były bliskie Naszemu Rodakowi tj. „Barka”, „Wadowice”, „Czarna Madonno” oraz „Ave Maria”.

Spotkanie wielkanocne w ¦DS

Jak co roku nasza społeczno¶ć zorganizowała spotkanie wielkanocne, gdzie wielk± tradycj± jest wspólne ¶niadanie. Składamy sobie życzenia oraz konsumujemy tradycyjne potrawy przygotowane przez uczestników.

Spotkanie odbyło się w miłej, ¶wi±tecznej atmosferze. Uczestnicy z pomoc± p. L. Słowińskiej przygotowali krótki program artystyczny „Wielkanocny czas”.


Poprzednia strona  |  Następna strona
Ostatnia modyfikacja strony: 2017.07.20 09:35 info: browina@home.pl
© DPS BROWINA 2010-2012