* Dom Pomocy Społecznej w Browinie
     
 

Dom Pomocy Społecznej
    w Browinie

       Browina 57
     87-140 Chełmża

         tel. (+48 56) 6757111
        E-mail: browina@home.pl

Projekty

Projekt

 

W ramach projeku

Projekt  "JUTRO MY",

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

w ramach priorytetu VIIi. Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej,

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

Wniosek o dofinansowanie projektu nr SIMIK: WND-POKL.07.02.01-04-066/10

Zgodnie z harmonogramem realizowane są zajęcia socjoterapeutyczne, języka angielskiego, informatyki, zawodów socjalnych. Mieszkańcy w ramach  wolontariatu mają bliski kontakt z młodzieżą. 

 

 

                                                                      

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Projekt

 

 

 

W projekcie zgodnie z harmonogramem

Europejski Fundusz Społeczny- Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie 7.3 ,, Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

Wniosek o dofinansowanie projektu nr SIMIK :  WND-POKL.07.03.00-04-053/10

Tytuł: ,,Integrujmy się poprzez teatr”

realizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie/Środowiskowy Dom Samopomocy

odbyło się zakończenie i podsumowanie projektu.

Na spotkanie zostały zaproszone osoby ze środowiska lokalnego i te które brały udział w projekcie Podczas spotkania grupa uczestników pokazała spektakl, który przygotowywała. 

                                                                                             

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt

 W projekcie zgodnie z harmonogramem

Europejski Fundusz Społeczny- Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie 7.3 ,, Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

Wniosek o dofinansowanie projektu nr SIMIK :  WND-POKL.07.03.00-04-053/10

Tytuł: ,,Integrujmy się poprzez teatr”

realizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie/Środowiskowy Dom Samopomocy

realizowane są wyjazdy do szkół z przedstawieniem  teatralnym 

                                                                                             

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt

 W związku z przystąpieniem do Projektu

Tytuł: „Aktywizacja muzyczno-plastyczna  mieszkańców DPS”

Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

realizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie

zapraszamy chętnych do udziału w projekcie,  który będzie realizowany od 01.01.2001r. do 31.05.2011r

 

Projekt   współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt

Informujemy wszystkich mieszkańców, iż na terenie Gminy Chełmża realizowany jest projekt JUTRO MY,

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Kapitał Ludzki,

w ramach priorytetu VII. Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej,

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

Wniosek o dofinansowanie projektu nr SIMIK: WND-POKL.07.02.01-04-066/10

Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku od 15 do 25 lat; rozpoczyna się w styczniu 2011, będzie trwał rok, a udział w nim jest bezpłatny. Zajęcia będą odbywały się w trzy dni weekendowe w miesiącu, na terenie Domu Pomocy Społecznej w Browinie, podczas których zapewniamy profesjonalną opiekę i całodzienne wyżywienie. Młodzież będzie miała do dyspozycji laptopy z dostępem do Internetu, aparaty fotograficzne, sprzęt multimedialny. Każdy uczestnik otrzyma materiały potrzebne do zajęć oraz dres, koszulkę i inne gadżety promocyjne.

Gwarantujemy aktywne i ciekawe spędzanie czasu; naukę i zabawę w dobrym towarzystwie; możliwość rozwoju osobistego poprzez uczestnictwo w grupie socjoterapeutycznej.

Udział w projekcie zwiększy szansę na:

  • znalezienie lepszej i ciekawszej pracy;
  • podniesienie wiedzy i kwalifikacji;
  • rozwój zdolności, talentów i umiejętności;
  • pokonanie własnych ograniczeń i twórcze rozwiązanie problemów;
  • polepszenie komunikacji i lepsze relacje z innymi;
  • realizację własnych pasji.

Czyli wpłynie na polepszenie jakości życia uczestników.

Wspólnie będziemy uczestniczyć w warsztatach teatralnych, sportowych, tańca współczesnego oraz informatycznych i języka angielskiego. Raz w miesiącu wybierzemy się do teatru, kina, na koncert, zawody sportowe, odwiedzimy restaurację. Będziemy również poznawali zawody z zakresu pracy socjalnej.

W ramach projektu otwarty będzie Środowiskowy Punk Konsultacyjny, w który świadczona będzie pomoc specjalistów dla rodzin i mieszkańców. Spotkania będą obywać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży od godz. 15.30 – 19.30

w pierwszą środę miesiąca – z prawnikiem,

w drugą środę miesiąca – z psychologiem,

w trzecią środę miesiąca – z terapeutą uzależnień,

w czwartą środę miesiąca – z doradcą zawodowym.

Świadczone porady są bezpłatne.

                                                       Zapraszamy do udziału!

Z poważaniem

Organizatorzy projektu

Kontakt:

Magdalena Prystasz – 519387685

                                                                        

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Następna strona