Dom Pomocy Społecznej
w Browinie

Browina 57
87-140 Chełmża

tel. (+48 56) 6757111
E-mail: browina@home.pl

Oferta usług wspierająco-rehabilitacyjnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Browinie

I. Trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej, obejmujący:
 1. samoobsługę dotyczącą m.in. czynności takich jak: jedzenie, mycie się, ubieranie się, załatwianie potrzeb fizjologicznych,
 2. trening fryzjersko - higieniczny, kosmetyczny, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu, dotyczący m. in.dbałości o higienę i wygląd zewnętrzny, dbałości o czystość i porządek we własnym mieszkaniu i otoczeniu,
 3. trening techniczny (obsługa urządzeń AGD),
 4. trenig budżetowo-ekonomiczny (gospodarowanie pieniędzmi, dokonywanie zakupów)
 5. trening kulinarny (nauka gotowania, smażenia, pieczenia, przygotowywanie podstawowych i świątecznych posiłków, nakrywanie do stołu, utrzymanie porządku i higieny w trakcie prac kuchennych, nauka obsługi elektrycznych urządzeń kuchennych),
 6. trening dotyczący zajęć gospodarstwa domowego (nauka obsługi urządzeń gospodarstwa domowego, wykonywania prac domowych).
II. Trening umiejętności interpersonalnych obejmujący:
 1. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych,
 2. aktywność i odpowiedzialność,
 3. motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości,
 4. kształtowanie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności,
 5. rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich,
 6. aktywizację w celu znalezienia zatrudnienia, przy współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami.
III. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu, obejmujący:
 1. rozwijanie zainteresowań lekturą czasopism i książek (biblioterapia), a także wybranymi audycjami radiowymi, telewizyjnymi i filmami (filmowy klub dyskusyjny),
 2. rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak: turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich i klubowych,
 3. motywowanie do wychodzenia na zewnątrz domu (do kina, teatru, muzeum, etc.).
IV. Terapia zajęciowa
 1. zajęcia krawieckie (szycie ręczne i maszynowe, haft płaski i krzyżykowy, szydełkowanie, tkanie, gobeliny, pachwork, makatki, dekorowanie i drobne naprawy odzieży, robótki ręczne na drutach),
 2. zajęcia plastyczno-techniczne i rękodzielnicze (malowanie, malowanie na szkle, rysunek, szkicowanie, wyklejanie, wykonywanie obrazów w technice colage, dekoracje w technice decoupage, papieroplastyka, origami, kartki okolicznościowe, modelarstwo, ozdabianie modeli domów z krtonu, masa solna, glina, gips, ikebana, wyplatanie koszyczków z gałązek brzozy, wierzby, prace dekoratorskie, wykonywanie ozdób świątecznych),
 3. metaloplastyka (gięcie, łączenie elementów z drutu),
 4. drobne prace stolarskie (wyrzynanie, szlifowanie, łączenie i lakierowanie elementów drewnianych, wypalanie w drewnie, wykonywanie modeli domków, studzienek, wiatraków ze sklejki, patyków),
 5. kółko teatralne (ćwiczenia oddechowe, ćwiczenie dykcyji, pantomima, praca z tekstem, rytmika, taniec, ćwiczenia relaksacyjne),
 6. muzykoterapia,
 7. sezonowe prace ogrodnicze.
V. Zajęcia komputerowe

(nauka obsługi komputera i urządzeń dodatkowych m.in. drukarki, CD-room, obsługa urządzeń wewnętrznych systemu Windows, obsługa wyszukiwarek internetowych, nabywanie umiejętności wyszukiwania konkretnych informacji w internecie, nauka pisania na komputerze, gry i ćwiczenia edukacyjne z wykorzystaniem edukacyjnych programów komputerowych (usprawnianie manualne, poszerzanie zdolności poznawczych).

VI. Zajęcia edukacyjne dla osób psycicznie chorych
VII. Zajęcia edukacyjno- rewalidacyjne, uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

(ćwiczenia usprawniające umiejętność czytania, pisania, liczenia; gry usprawniające myślenie logiczne, pamięć i spostrzegawczość; indywidualne ćwiczenia logopedyczne, integracja sensoryczna, ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową; zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie).

VIII. Poradnictwo psychologiczne
 1. psychoterapia indywidualna,
 2. psychoterapia grupowa,
 3. poradnictwo rodzinne.
IX. Poradnictwo socjalne
 1. poradnictwo dotyczące spraw socjalno-bytowych,
 2. poradnictwo prawno-urzędowe,
 3. poradnictwo rodzinne,
 4. praca socjalna z uczestniokami i w środowisku.
X. Poradnictwo duchowe
XI. Usługi medyczne
 1. porady lekarza psychiatry,
 2. psychoedukacja ukierunkowana na osoby chore psychicznie (zdobywnie wiedzy dotyczącej przebiegu choroby, objawów zwiastujących nawrót choroby, znajomość stosowanych leków i ich działania, nabywanie umiejętności przeciwdziałania objawom ubocznym i radzenia sobie w sytuacji nawrotu objawów choroby),
 3. edukacja prozdrowotna (ukierunkowana na samodzielne korzystanie z różnych ofert publicznych, w tym z usług medycznych, zwłaszcza poradni zdrowia psychicznego i farmakoterapii, treningi umiejętności w zakresie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych),
 4. drobne zabiegi i konsultacje medyczne w gabinecie zabiegowo-konsultacyjnym.
XI. Rehabilitacja
 1. ćwiczenia ogólnorozwojowe
 2. ćwiczenia bierne
 3. ćwiczenia czynne
 4. fizykoterapia
XII. Inne usługi

W ciągu dnia ŚDS zapewnia uczestnikom obiad oraz napoje (kawa, herbata). DPS świadczy uczestnikom ŚDS usługi transportowe, przejazdy do i z ośrodka.

Oferta ważna od 06.09.2006 r.

Ostatnia modyfikacja strony: 2023.05.26 08:25 info: browina@home.pl
© DPS BROWINA 2010-2012