Dom Pomocy Społecznej
w Browinie

Browina 57
87-140 Chełmża

tel. (+48 56) 6757111
E-mail: browina@home.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Browinie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Browinie działa od 1 września 2006 roku pod kierownictwem Iwony Meszyńskiej. Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej o charakterze pobytu dziennego, przeznaczoną dla grupy max. 35 pełnoletnich uczestników z Powiatu Toruńskiego

Kto może korzystać z usług domu ?
 • Osoby psychcznie chore
 • Osoby upośledzonu intelektualnie
 • Osoby wykazujące inne zakłócenia psychiczne, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych

Wyżej wymienieni kandydaci muszą wymagać wsparcia w przezwyciężaniu swojej trudnej sytuacji życiowej oraz w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb oraz postępowania rehabilitacyjnego rozumianego jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia samodzielności.

Jakie jest podstawowe zadanie placówki?

Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach niezbędnych do jak najbardziej samodzielnego życia, integracji społecznej, przywrócenia możliwości pełnienia powszechnie dostępnych ról społecznych, podjęcia pracy, nauki. zaspokojenia potrzeb bytowych, których samodzielnie nie są w stanie przezwyciężyć wykorzystując swoje uprawnienia, środki, możliwości.

Zakres specjaalistycznych usług świadczonych dla uczestnik ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Browinie zapewnia swoim uczestnikom dojazd do placówki samochodem przystosowanym do przeworzenia osób niepełnosprawnych. W ciągu dnia uczestnicy mają zapewniony 1 posiłek dziennie w formie obiadu oraz podstawowe napoje do picia.

Proponujemy szeroki wachlarz zajęcia dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników określonych w postępowaniu wspierająco-rehabilitacyjnym

Postępowanie wspierająco-rehabilitacyjne obejmuję:
 • treningi umiejętności samoobsługowych
 • treningi zaradności życiowej
 • treningi w zakresie wyglądu zewnęteznego i higieny osobistej
 • treningi kulinarne i gospodarstwa domowego
 • treningi budżetowo-ekonomiczne
 • terapię psychologiczną
 • terapię zajęciową
 • rehabilitację
 • poradnictwo socjaalno-prawne
 • zajęcia rekreacyjno-kultralne
 • konsultacje psychiatrycznę
 • wspatcie pielęgniarsko-opiekuńcze
Warunki realizacji usług terapeutycznych i wspierających

W placówce zatrudniona jest profesjonalna kadra, która gwarantuje świadczenie specjalistycznych usług na najwyższym poziomie. Budynek usytuowany jest w kompleksie rektracyjno-- parkowym, stwarzającym warunki do wypoczynku. Jego otoczenie jest wolne od barier architektonicznych. Obiekt posiada dobrze wyposaż bazę usługową i terapeutyczną. Znajdują się w nim następujące pracownie i pomieszczenia:

 • pracownia muzyczno-ruchowa
 • pracownia kulinarna i gospodarstwa domowego
 • pracownia komputerowo-edukacyjna
 • pracownia plastyczno-krawiecka
 • pracownia higieniczno-fryzjerska
 • gabinet poradnictwa socjalno-psychologicznego
 • gabinet zabiegowo-konsultacyjny
 • pralnio-prasowalnia
 • szatnia
 • jadalnia
 • pokój wyciszeń
Zobacz także
Ostatnia modyfikacja strony: 2023.09.01 08:04 info: browina@home.pl
© DPS BROWINA 2010-2012