Dom Pomocy Społecznej
w Browinie

Browina 57
87-140 Chełmża

tel. (+48 56) 6757111
E-mail: browina@home.pl

Informacja dla kierowników ośrodków pomocy społecznej

Dla kogo przeznaczony jest Dom
 • dla osób pełnoletnich
 • chorych psychicznie
 • upośledzonych umysłowo
 • wskazujące inne zakłócenia czynności psychiczne, które zgodnie ze standardem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych
Główne zadania
 • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności tych osób niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia
 • ŚDS działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00- 15.00
 • zapewniamy działania wspierająco-rehabilitujące
 • obiad, podstawowe napoje
 • dowóz do ŚDS
Odpłatność za uczestnictwo w ŚDS
 • na drodze decyzji PCPR, wydanej na podstawie Uchwały Rady Powiatu
 • istnieje możliwość zwolnienia z odpłatności.
Dokumenty potrzebne do przyjęcia
 1. Pisemna prośba uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego o umieszczenia w Środowiskowym Domu Samopomocy
 2. Wywiad środowiskowy
 3. Pisemna zgoda o odpłatności
 4. Diagnoza lekarza POZ - zaświadczenie
 5. Diagnoza lekarza psychiatry - zaświadczenie
 6. Diagnoza psychologa - w szczególnych przypadkach
 7. Zaświadczenie o dochodach: w przypadku zamieszkania z rodziną - dochody wszystkich członków.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Oświadczenie, że uczestnik został zapoznany z regulaminem Środowiskowego Domu Samopomocy w Browinie
 10. Ewentualny wniosek pracownika socjalnego z prośbą o zwolnienie z odpłatności uczestnika w szczególnych przypadkach; choroba, zdarzenie losowe na czas nie dłużej niż 3 miesiące.

Skompletowane dokumenty OPS przekazuje do PCPR z powiadomieniem DPS w celu wydania decyzji o skierowaniu i o odpłatności

Ostatnia modyfikacja strony: 2024.06.10 12:03 info: browina@home.pl
© DPS BROWINA 2010-2012